Informasjon

Ruth Bjørshoel

  • 20.02.1933 - 03.10.2022

Alltid andres ve og vel. Aldri sparte du deg selv. En inderlig takk fra dine kjære. Din godhet og omsorg vi i minnet vil bære.

Annonser for Ruth Bjørshoel

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
OPP
06-10-2022