Inge Magnus Enes

Født 14. juni 1942
Død 2. oktober 2017, Oppdal

Inge Magnus Enes Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Anne KArin Lågeide