Inge Magnus Enes

Født 14. juni 1942
Død 2. oktober 2017, Oppdal

Inge Magnus Enes Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Anne KArin Lågeide