Informasjon

Knut Brende

  • 01.05.1939 - 28.06.2022

Til minne om vår kjære, gode og snille pappa, svigerfar og bestefar

Skal hilse fra fjellet,
jeg kommer med bud.
 Det lyste så herlig der inne.
 På floene vogga myrduna brud,
 mens vindene lekte så linne.
 Skal hilse fra fjellet –
det evige land,
 hvor moskus og jerven har bolig.
 Min lengsel dit inn
 er blitt som en brann.
 Kun der får jeg fred
 og blir rolig.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: