Informasjon

Knut Brende

  • 01.05.1939 - 28.06.2022

Til minne om vår kjære, gode og snille pappa, svigerfar og bestefar

Skal hilse fra fjellet,
jeg kommer med bud.
 Det lyste så herlig der inne.
 På floene vogga myrduna brud,
 mens vindene lekte så linne.
 Skal hilse fra fjellet –
det evige land,
 hvor moskus og jerven har bolig.
 Min lengsel dit inn
 er blitt som en brann.
 Kun der får jeg fred
 og blir rolig.

Om begravelsen til Knut Brende 

Oppdal kirke

Begravelse fra Oppdal kirke, torsdag 7. juli kl. 11.00.
Alle som vil følge vår kjære pappa til graven er hjertelig velkommen til kirken og minnesamvær, som blir annonsert i kirken.


Adresse til begravelsesseremonien

Oppdal kirke, Kjerkvegen 35, 7340 Oppdal

Adresse til minnestunden

Sletvold, Bruråket 1, 7340 Oppdal


Kontakt begravelsesbyrået
Oppdal og Rennebu Begravelsesbyrå