Informasjon

Inger Bjørgli

  • 24.05.1931 - 07.07.2022

Om begravelsen til Inger Bjørgli 

Oppdal Helsesenters KapellKontakt begravelsesbyrået
Oppdal og Rennebu Begravelsesbyrå